Polar Shift Oy

Atlassian-kumppanisi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Polar Shift Oy
y-tunnus: 2305570-9
Osoite: PL 88, 02211 Espoo Finland
Muut yhteystiedot: info@polarshift.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jesse Lahtinen
Osoite: PL 88, 02211 Espoo Finland
Muut yhteystiedot: jesse.lahtinen@polarshift.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Rekisterissä on säilytetään henkilö ja/tai yritystä yksilöivää tietoa, jota käytetään yhteyden pitoon, mainontaan ja markkinointiin.
  2. Polar Shift Oy:n asiakkaista säilytetään yhteystietojen lisäksi laskutustietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

  1. Yksilöiviä tietoja ovat: henkilön koko nimi, henkilön tai yrityksen osoite ja/tai puhelinnumero, postiosoite sekä sähköpostiosoite.
  2. Laskutustietoja ovat: pankkiyhteydeen liittyvät tunnisteet sekä asiakkaan laskustukseen ja/tai kirjanpitoon liittyviä yhteystieoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkoinointiin ja mainontaan liittyviä yhteystietoja kerätään WWW-lomakkeiden ja sähköpostin avulla. Lisäksi tietoja kertyy yrityksen tekemien tai teettämien markkinatutkimusten tuloksena.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Polar Shift Oy ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle Internetin välityksellä tapahtuvan käyttäjäntunnistuksen yhteydessä. Tietoja siirrettään ainoastaan yhdestä käyttäjästä/henkilöstä kerrallaan ja siirtämiseen kysytään erikseen lupa ennen siirtoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietot säilytetään yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsy on rajattu Polar Shift Oy henkilökunnalle. Palvelimia ylläpidetään hyvien ylläpitokäytäntojen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat luotettavassa tilassa johon on rajattu pääsy.

Polar Shift Oy suhtautuu tietoturvaan sekä asiakkaiden ja käyttäjien yksityiseen erittäin vakavasti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella oikeustoimitaholla on oikeus tarkistaa omat tietonsa tätä tietosuojaselostetta koskevista rekistereistä voimassa olevan tietosuojalain puitteissa. Kyselyt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella oikeustoimitaholla on oikeus vaatia virheelisten tietojen korjausta tätä tietosuojaselostetta koskevista rekistereistä. Pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli oikeustoimitaho haluaa estää tietojen käytön suoramainonnassa, etämyynnissä tai suoramarkkinoinissa, tulee asiasta ilmoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai muulle Polar Shift Oy työntekijälle.